buz hokeyi nasil oynanir Için 5-İkinci Trick

Bir an bileti Turk Hava Yollari’miza art verip, parasini da cebime indireyim, diyerek du§undum. Sonrasında gideyim, çıkma kocalarimdan birini bulayim ve ona Park Otel’bile gun dogumuna kar§i, krallarla kraligelere layik bir kahvalti ismarlayayim.

Zor albayin igerlerde bir bölgelere girip giktikga yuvarlayiverdigini sandigim igkilerden tuy kabil hafifleyen -azca once bu denli gevik, kendine bile bu denli guvenli degildi- tiknaz govdesi ordan oraya uguyor. Ten benleriyle meşgul yuzu kipkirmizi.

Hakan’dan gekinecegim yerde abisinin inadindan, benim her bo§lugum igine hoppadak ko§up yerle§mesinden gekinsem elan dogru: Bak Ay§en, ben de onaylamiyorum i§kenceyi.

Zehra’nin saldirganligi kar§isinda Yildiz’m esmer yuzu allık düzen olmu§tu. Gormu§tum. Omzundaki gantanin askisini geki§tirip duruyordu.

Gergegi elbet Memo§’un mektubu soylemedi. Mehmet’gigin mektubunda salt §u var: Abinin Ba§kent’te sozu geger. Yonetici gevrelerde ozellikle §imdi yiginla tanidigi vardir. Bana Bonn’da bir sure henüz kalabilmem igin bir burs bulabilir mi acaba?

Tarim Bakanligi’nda gali§an bayi o dem animsadim. Ercan’la dans eden Kamer§en’e bakmadan bakip dururken bu bayi tumuyle unutup gitmi§im. Bir meyan, uzaktan bir §ey soylemek ister gibiydi. §imdi nerede? Higbir ko§ede goremiyorum onu.

Kalkinan memleketimizin milli temeline yeni bir harg cereyan etmek uzere kizimiz Ay§en’le oglumuz Ercan’in -yoksa Ertan miydi?- Küçük asya Kulubu’nde yapilacak olan nikah ve dugun toreninde sizleri de aralarinda gormekten bahtiyarlık duyarlar.

Sizi bu dugunde goruvermek beni bir an §a§irttiysa da, ilk agizda sert gok da sevindirdi hocam. “§imdi nerdesin Tuncer?”

“§u an’da abimin kulaklarinda kizinin sozleri gin gin gmliyor: Sen benim du§manimsin! Ba§ du§manimsin peder!..”

ilter gabuk toparlanmi§ti, yalnız beni dagitip gitmi§ti hocam. Dogrusu, soyledigi busbutun akil almaz bir §ey bile degil... Ofkelendim kendime. çok animsiyorum. Kafami hizli hizli sallayarak bu mülevves du§unceyi bir kovadan gopluge bo§altircasina bo§altmak istedim.

Bununla da yetinmiyor. Ne olabilir ne gayrimümkün, belki meblağ, bu bilmedigim adamin onune kendisini suruveririm kaygisiyla:

Tezel’in bu gulu§unu elleme tanirim. Bozgun bir gulu§: Evet Aysel hakliysa? Ozgurluk üzere haklilik da gorece bir §eydir. Haklilik ya da ozgurluk bahis siteleri diye uslu, butun zamanlar igin gegerli bir §ey yoktur, bunu biliyorum Omer. Yalnız gene de, §u yeryuzunde degi§mez bir §ey var ki, herkesler benim üzere bo§luga garkolmuyor. Yapı taşı bir §ey. Sevim kadar, haysiyet kabilinden, segme gibi, bir istifham kabil en azindan. Bir soruyu sordurtmak canlı bahis kadar... Aysel’in tutumu evet gergekten bunlardan biriyse? Kendimi kendi gozumde temize gikarmak igin butun yuku Aysel’in omzuna yikan o mektubumdan sonra, telefondaki sesini benden bu denli uzak tutabilecegini beklemiyordum.

gegirdigim saatleri hayalimde ta ba§fecir yine be gene ya§ayarak gegiriyorum. Tutsak kampindan nasil kurtarildigimiz, o kötü gunler üstelik unutuldu, unutulmayan biricik §ey olarak hafizamda yalniz Sumida ile tani§tigim gun kaldi. Bilahare onun ope isira morarttigim    

“Qunku aşağılık şeb kollukçu gine yurtlara girdi,” niteleyerek atiliyor Zehra. Her zaman her §eyi kendisinin yonettigini sanir. Sözde yurtlara zabıta girmesini bile hiçbir ba§ina kendisi engelleyecek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “buz hokeyi nasil oynanir Için 5-İkinci Trick”

Leave a Reply

Gravatar